LIGA INTERNATIONALA A SOCIETATILOR NATIONALE PENTRU PROTECTIA BUNURILOR CULTURALE

Prima “Societate pentru Protectia Bunurilor Culturale” a fost înfiintata în Elvetia, la data de 14 mai 1964, actiune promovata de Statul Major General. Ocazia a fost oferita de împlinirea a 10 ani de la ratificarea Conventiei de la Haga, de catre Elvetia. Obiectul sau principal a fost diseminarea Conventiei în rândul militarilor si civililor precum si asigurarea asupra faptului ca fiecare cetatean va lua cele mai bune masuri atunci când s-ar impune în raport cu protectia bunurilor culturale. Sediul actual al societatii austriece este la FRIBOURG.
În data de 27 noiembrie 1980, s-a înfiintat la Viena “Societatea Austriaca pentru Protectia Bunurilor Culturale”. Primul ei presedinte a fost generalul de brigada Roman Schlauss, care în timpul celui de-al doilea razboi mondial, a fost pilot în armata germana. Având grad de sublocotenent, el a luptat în asa-numita “Linie Gotica”. Între doua zboruri, din ordinele locotenentului colonel Schlessinger, a tranferat vestita biblioteca a abatiei de la Montecassino. Biblioteca a fost tranferata înainte ca abatia sa cada sub bombele englezilor. Scopul societatii a fost acelasi: diseminarea adecvata a principiilor Conventiei de la Haga si a modificarilor sale succesive în rândul militarilor si a personalului civil. Sediul actual al societatii austriece este la VIENA.
Societatile din Germania de Est si Vest au fost înfiintate la mijlocul deceniului opt al secolului XX. Dupa caderea zidului Berlinului, cele doua societati au fost unificate iar pe data de 22 ianuarie 1993 s-a nascut “Societatea Germana pentru Protectia Bunurilor Culturale”. Modelele sale de actiune erau întradevar interesante integrând politici militare si civile, chiar daca obiectul de activitate era acelasi: diseminarea principiilor Conventiei de la Haga (1954) si a modificarilor sale succesive. Sediul actual al societatii germane este la BAMBERG.
“Societatea Italiana pentru Protectia Bunurilor Culturale” a fost înfiintata la 18 aprilie 1996 în localitatea Viterbo. Obiectele societatii italiene sunt orientate spre doua directii: diseminarea printe civili si militari a principilor si perceptelor Conventiei de la Haga din mai 1954 cu privire la protectia bunurilor culturale (Conventie notificata de Italia pe data de 7 februarie 1958) si promovarea si sprijinul fiecarui efort în vederea adoptarii de masuri de protejare si respectare a bunurilor culturale nationale în situatii de razboi sau dezastre naturale.
Ca urmare a diligentelor depuse de generalul de brigada Gino Arcioni – presedinte al societatii elvetiene, si al acordului unanim al societatilor austriece, germane si italiene la data de 13 mai 1997 (la 33 de ani de la “nasterea” Conventiei privind protectia bunurilor culturale) la fiinta la FRIBOURG, Liga internationala a societatilor nationale pentru protectia bunurilor culturale.
La simpozionul societatii italiene desfasurat la Civitavecchia în perioada 3-5 aprilie 1998 Societatea româna prin intermadiul Ribanei Balan, depune diligentele pentru acceptarea Societatii în Liga. Acest fapt se întâmpla prin votul unanim al presedintilor societatilor fondatoare, fiind astfel prima societate acceptata în Liga, dupa ce aceasta din urma i-a fiinta.
Urmeaza în 1999 Societatea pentru Protectia Bunurilor Culturale din Spania. Obiectul de activitatea al acestei societati este identic cu al celorlalte societati iar sediul se afla la MADRID.
În calitatea de observator Liga, are în prezent reprezentanti din Franta si Portugalia, unde sunt în curs de constituire societati similare.
Scopul Ligii rezulta din însusi statutul de înfiintare: “Liga sustine eforturile si activitatile societatilor nationale de protectie a bunurilor culturale, bazate pe prevederile Conventiei de la Haga din 14 mai 1954 si desfasuarate în limitele prevederilor dreptului international, referitoare la protectiea bunurilor culturale; ea studiaza modalitatile eficiente de pastrare si aparare a bunurilor culturale si ofera informatii instantelor interesate; asigura fluxul schimbului international de experienta realizat de referenti; se preocupa de realizarea unei coordonari a activitatilor desfasurate pentru protectia bunurilor culturale; are relatii strânse cu organizatiile internationale, care se preocupa de pastrarea culturii (UNESCO, EUROPARAT, etc.) si cu instantele prevazute în Conventia de la Haga; organizeaza simpozioane internationale si sprijina institutiile nationale de protectie a bunurilor culturale la diseminarea prevederilor în domeniu.
Dupa mai multe runde de negocieri desfasurate cu ocazia întâlnirilor actualilor membri în Conducerea Centrala a LIGI ( 03aprilie 2003, ANCONA – ITALIA; 15 mai 2003, ZUOZ – ELVETIA; 05 octombrie 2003 BAILE HERCULANE – ROMÂNIA si 09 noiembrie 2003, VIENA AUSTRIA), noul Statut al LIGII a îmbracat forma finala fiind semnat pe data de 14 mai 2004 la FRIBOURG, de catre toti presedintii societatilor nationale care compun LIGA, respectiv societatile din ELVETIA, AUSTRIA, GERMANIA, ITALIA, ROMÂNIA, si SPANIA. Acest eveniment a avut loc exact la 50 de ani de la promovarea Conventiei de la HAGA, care sta la baza întregii activitati desfasurate de LIGA.
Cu siguranta activitatea Ligii nu va fi plasata sunt autoritatea unor organizatii internationale precum ONU si NATO, sau unor guverne nationale, si nici nu se va intersecta cu preocuparile acestora. Societatile nationale ramân complet responsanbile de adoptarea celor mai potrivite masuri cu privire la aspecte ale dreptului umanitar, în tratamentul victimelor de razboi, precum si protectia bunurilor culturale, aspecte generale incluse în dreptul umanitar.
Aceasta nu înseamna ca nu se urmareste o colaborare cu ele. În prezent se depun eforturi ca oficiali ai Ligii sa poata fi integrati în viitor în pregatirea operatiunilor si misiunilor militare NATO, UNO, UEO. În acelasi context, Liga negociaza o relatie cu UNESCO pentru a obtine statutul de observator. Pentru început este agreat statutul de relatii operationale. Acest statut ar avea urmatoarele avantaje: schimb de diverse documentatii si documente; invitarea ca observator la congrese speciale si întâlniri ale UNESCO; invitarea la conferintele Organizatiilor Neguvernamentale; o mai buna întelegere în realizarea proiectelor de catre societatile nationale ca urmare al sprijinului conferit de UNESCO. Statutul de relatii operationale va fi pentru o perioada de maxim patru ani în care activitatea Ligii va fi monitorizata, iar în final Directorul General al UNESCO va decide de modul în care vor continua relatile UNESCO cu Liga.

Dintre activitatile de inceput ale Ligii retinem punerea in practica in anul 2003 a propunerii societatii austriece de a emite spre unele institutii guvernamentale nationale sau internationale a unei petitii menite sa previna atacul din Irak privit prin prisma distrugerii unor vestigii cu o valoare universala. Normal dar nu si firesc petitia nu a fost luata in seama urmarile fiind cele cunoscute de toata lumea.

Nici problema extinderii nu este neglijata. În prezent Liga are contact cu specialisti din Franta, Portugalia, Olanda si Iugoslavia pentru ca acestea sa constituie societati nationale de protectie a bunurilor culturale, care ulterior sa adere la Liga.
Fiecare presedinte al unei societati nationale este la curent în mod corespunzator, cu situatia din tara sa, si are propria sa sensibilitate referitoare la aceasta problema. În consecinta, din proprie initiativa va adopta masurile adecvate menite sa îmbunatateasca activitatile care decurg din statutul de functionare. Daca este necesar, el va actiona si în domeniul difuzarii, va organiza cursuri de pregatire pentru Fortele Armate, va impune sanctiuni conform Codului Militar sau va adopta masurile adecvate în spiritul Conventiei de la Haga.
În domeniul difuzarii, se intentioneaza publicarea unei brosuri care sa includa Conventia de la Haga si cele doua Protocoale aditionale, în toate limbile de circulatie, care sa aiba un desen uniform simbolic. Tirajul va fi de masa (peste 500.000 exemplare în fiecare tara membra a Ligii).
Demararea acestei actiuni cade în sarcina societatii românesti.
Referitor la Liga, putem conchide ca aceasta actioneaza în fiecare situatie cu respectarea în totalitate a legislatiei nationale, specifice tarilor membre, precum si a celei internationale care reglementeaza activitatea de protectie a bunurilor culturale.